Klachtenregeling Huisartspraktijk Ruijters

In onze praktijk proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u hier vanzelfsprekend een klacht over indienen. Wij stellen het op prijs wanneer u uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maakt, zodat wij op gepaste wijze met u kunnen bespreken wat is voorgevallen en hoe wij dit kunnen verbeteren.

U kunt uw klacht bij de huisarts of één van de medewerkers kenbaar maken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen per brief, of een online klachtenformulier invullen. Daarnaast kunt u uw klachten melden via de klachtenprocedure van het SKGE.nl.

Translate »
Call Now Button